czwartek, 31 marca 2016

Ewangelia Maryi Na rok jubileuszowy miłosierdzia

Szczególna to książka, bo szczególny jest Rok Miłosierdzia. Wszystko w Miłosierdziu jest szczególne bo pochodzi ono od Pana.
Książka zawierająca homilie, orędzia , modlitwy Papieża Franciszka, nie może być inna jak tylko pełna miłości, miłosierdzia, dobroci i naszej kochanej matki Maryi.

" Powierzmy się Matce Miłosierdzia,
aby skierowała na nas swoje spojrzenie
i czuwała nad nami w drodze. "

Powyższe wersy znajdziemy na początku książki, miłosierdzie pochodzi od Boga a ile miłosierdzia musiała mieć w sobie Matka Boska żeby kochać oprawców swojego syna, kochać nas wszystkich grzeszników za których grzechy ukrzyżowano Jej syna.
Jako matka, nie wyobrażam sobie jak potworny to ból patrzeć gdy Twoje dziecko cierpi, nie słusznie w dodatku nie możesz nic pomóc. Ból nie do opisania gdy wracasz wspomnieniami do ciąży, tulenia ufnego małego ciałka, które jako dziecko szukało u Ciebie pomocy.
Maryja wie to najlepiej bo przeżyła ból największy z możliwych, trzymając na kolanach swego zmarłego syna.
W książce znajdziemy słowa Papieża na temat dzisiejszych problemów, które nękają nasze czasy - rozbite rodziny, pogoń za życiem materialnym, o wartościach które zanikają i o tym co naprawdę jest ważne w życiu.
Na kartkach książki często spotykamy Maryję, bo przecież Matka  nas wszystkich cały czas nas ochrania, jeśli tylko tego chcemy i zaprosimy ją do naszego życia - Matka Boga, Królowa świata, Matka Ludzi - czuwa cały czas i odczuwa ból gdy błądzimy, odchodzimy a także wielką radość gdy wracamy.
Przeczytamy w książce o roli Józefa w rodzinie, bo rodzina bez ojca jest jak statek bez steru a Józef nie wątpliwie był sterem dla Maryi i Jezusa.
Książka wydana w twardej oprawie, przeniesie Was w świat wartości, które musza trwać w nas, w naszych rodzinach, bo gdy one przeminą i damy im zaniknąć, znikniemy także my. Człowiek bez wartości i zasad wpajanych przez pokolenia a pochodzących od Boga zanika, zmierza ku samodestrukcji, więc przetrwajmy zgodnie z tym co w życiu powinno być ważne, mając przy sobie Maryję i Jezusa przez cały Miłosierny Rok i późniejsze lata.
Zapraszam do zakupu książki TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz